2023. GADA PIRMĀS PUSES REZULTĀTI - REKORDLIELA PEĻŅA UN BRĪVĀS NAUDAS PLŪSMA / RENAULT NORDE / Jaunumi

2023. GADA PIRMĀS PUSES REZULTĀTI - REKORDLIELA PEĻŅA UN BRĪVĀS NAUDAS PLŪSMA

Renault Group 2023. gada pirmajā pusē ir rekordaugsti darbības rādītāji – gan ienesīguma, gan naudas līdzekļu veidošanas ziņā. Šos rezultātus nodrošinājuši mūsu pēdējo trīs gadu nemitīgie centieni samazināt izmaksas, mūsu stratēģija, koncentrējoties uz vērtību, kā arī pirmie ieguvumi no nepieredzēti straujas produktu ieviešanas. Mūsu pamati nekad nav bijuši tik stipri un stabili. Vienlaikus ar neticamu ātrumu ieviešam mūsu stratēģiskos projektus, kas Grupu pārveido pēc būtības – jau esam izveidojuši uzņēmumu Horse un parakstījuši kopuzņēmuma līgumu ar Geely, lai dotu dzīvību citam jaunam uzņēmumam – zemu emisiju piedziņas pasaules čempionam. Saskaņā ar mūsu plānu, Ampere izveidošana tiks pabeigta gada otrajā pusē – jo tālāk virzāmies šajā procesā, jo vairāk paredzam sava elektroautomobiļu un programmatūras uzņēmuma konkurences priekšrocības. Renaulution nodrošina aizvien ātrāku un spēcīgāku rezultātu! Mūsu produktu straujā ieviešana un mūsu stratēģiskie projekti vēl vairāk uzlabos Grupas darbības rādītājus. Visbeidzot – Alianses galīgo vienošanos parakstīšana iezīmē oficiālu ieiešanu jaunā sadarbības laikmetā. Šīs vienošanās visiem trim partneriem mūsu saimnieciskās darbības projektos nodrošina ievērojamu biznesa iespēju realizēšanu, nosaka spēcīgu Nissan iesaistīšanos Ampere un ļauj Renault Group krietni elastīgāk izvietot papildu kapitālu, vajadzības gadījumā pārdodot Nissan akcijas,” skaidro Luka de Meo (Luca de Meo), Renault Group izpilddirektors.

Plašāk šeit.