Renault Group paraksta līgumu par hibrīda darba organizēšanu / RENAULT NORDE / Jaunumi

Renault Group paraksta līgumu par hibrīda darba organizēšanu

  • Renault Group, Grupas uzņēmumu padome un IndustriAll Global Union ir parakstījuši līgumu, lai veicinātu darba metožu pārveidi Grupas uzņēmumos visā pasaulē.
  • Līgums paredz hibrīda veida darba organizācijas īstenošanu, lai maksimāli izmantotu attālināto un klātienes darbu, tādējādi nostiprinot darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvaru.Renault Group Francijā jau ir uzsākusi pārrunas ar arodbiedrībām, lai šī līguma ietvaros noteiktu un ieviestu jauno darba organizāciju.
  • Renault Group Francijā jau ir uzsākusi pārrunas ar arodbiedrībām, lai šī līguma ietvaros noteiktu un ieviestu jauno darba organizāciju.

26. aprīlī Renault Group izpilddirektors Luka de Meo, Grupas uzņēmumu padomes (Group Works Council) sekretārs Ēriks Vidals un IndustriAll Global Union ģenerālsekretārs Valters Sančess parakstīja papildinājumu līgumam “Darba pasaules kopīgā veidošana Renault Group ietvaros” par attālinātā un klātienes darba organizāciju.

Renault Group jaunās hibrīda veida darba organizācijas mērķis ir maksimāli optimizēt klātienes un attālināto darbu pēc brīvprātības principa. Hibrīda darba organizācijas pamatā ir principi:

  • Lielāka elastība personīgā darba organizācijā – attālinātā un klātienes darba apvienošana, vismaz divas dienas nedēļā strādājot attālināti un nodrošinot, ka mēnesī vismaz 20% no kopējā darba laika notiek klātienē.
  • Lielākas pilnvaras un autonomija – uz individuāliem mērķiem balstīts darbs, brīva darba organizēšana, komandas darba ietvaros apvienojot individuālo un kopīgo darbu, kā arī klātienes sapulces.
  • Cieņa pret darba un privātās dzīves līdzsvaru – cieņa pret uzņēmuma darba laiku, pārtraukumiem un atvaļinājumu laiku.

Šis papildinājums paplašina 2019. gadā noslēgtā līguma piemērošanas jomu un atbalsta Renault Group pārveidi, ļaujot mainīt darba veikšanas metodes uzņēmumā. Pamatnolīgumā veiktie papildinājumi atbild uz darbinieku paustajām un pandēmijas laikā aktualizētajām gaidām par iespēju strādāt gan klātienē, gan attālināti, tādējādi uzlabojot līdzsvaru starp privāto un profesionālo dzīvi.

“Ir svarīgi noteikt spēles noteikumus jaunajai hibrīda veida darba organizēšanai. Tāda ir arī parakstītā līguma pamatideja. Atrodot pareizo līdzsvaru starp fizisko klātbūtni darbavietā un attālināto darbu, kā arī izmantojot visas priekšrocības, ko mums sniedz tehnoloģijas, mēs ne tikai veicināsim darba efektivitāti, bet arī uzlabosim darbinieku dzīves kvalitāti visā pasaulē. Šis līgums ir ļoti moderns. Tas ir Renaulution stratēģijas pamatmērķis,” uzsvēra Luka de Meo, Renault Group izpilddirektors.

“2019. gada 9. jūlijā noslēgtā pamatnolīguma papildinājums atbild uz visu Renault Group darbinieku gaidām saistībā ar attālināto darbu. Tādējādi speram pirmo soli, lai sakārtotu jauno ikdienas darba pienākumu veikšanas metodi, kurā tiek ņemts vērā gan uzņēmuma sniegums, gan darba un privātās dzīves līdzsvars katram Renault Group darbiniekam visā pasaulē,” norādīja Ēriks Vidals, Grupas uzņēmumu padomes sekretārs.

“Pandēmijas dēļ daudzi darbinieki ir spiesti strādāt attālināti, tādēļ mums ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai atbilstoši tiktu aizsargātas arī darba ņēmēju tiesības. Šis līgums ar Renault Group ir nozīmīgs pirmais solis, jo tas vispasaules līmenī nosaka augstus standartus un nodrošina pamatu sarunām par šo jautājumu gan valsts, gan vietējā līmenī. Mēs vērsīsimies arī pie citiem uzņēmumiem, cerot, ka viņi sekos šim labajam piemēram,” sacīja Valters Sančess, IndustriAll Global Union ģenerālsekretārs.

Šī papildinājuma parakstīšana veicinās līguma noteikumu ieviešanu arī citās valstīs, lai nacionālā līmenī panāktu labāko līdzsvaru starp efektivitāti un labklājību darbā.

Tādējādi 13. aprīlī Francijā tika uzsāktas sarunas ar sociālajiem partneriem ar mērķi definēt šīs jaunās hibrīda darba organizācijas nosacījumus darbiniekiem Francijā. Turpmākajos mēnešos arī citas valstis, kur darbojas Grupas uzņēmumi, definēs papildinājuma piemērošanas nosacījumus nacionālajā līmenī.