RENAULT GROUP PĀRSPĒJ SAVUS UZSTĀDĪTOS MĒRĶUS OGLEKĻA DIOKSĪDA IZMEŠU SAMAZINĀŠANAI KRAVU TRANSPORTAM / RENAULT NORDE / Jaunumi

RENAULT GROUP PĀRSPĒJ SAVUS UZSTĀDĪTOS MĒRĶUS OGLEKĻA DIOKSĪDA IZMEŠU SAMAZINĀŠANAI KRAVU TRANSPORTAM

KOPŠ PIEVIENOŠANĀS ŠIM PROJEKTAM 2015. GADĀ RENAULT GROUP IR SAMAZINĀJIS SAVU LOĢISTIKAS RADĪTO CO2 IZMEŠU DAUDZUMU EIROPĀ PAR 15%.

Šī apņemšanās saistīta ar Grupas nosprausto mērķi panākt oglekļa dioksīda izmešu neitralitāti Eiropā līdz 2040. gadam un pasaulē līdz 2050. gadam.

FRET21 ir projekts, kurā Francijas vides un enerģijas pārvaldības aģentūras (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie – ADEME) un Kravu transporta izmantotāju asociācijas (Association des Utilisateurs de Transport de Fret – AUTF) vadībā tiek īstenota sadarbība starp transporta un loģistikas uzņēmumiem, lai samazinātu transporta radīto ietekmi uz vidi.

Laika posmā no 2018. līdz 2021. gadam Renault Group samazināja ar savu kravas transportu saistīto oglekļa pēdas nospiedumu Eiropā par 6,9%, pārsniedzot savus uzstādītos mērķus par 5,3%. Šos rezultātus apstiprināja FRET21 – projektā, kurā Francijas vides un enerģijas pārvaldības aģentūras (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie – ADEME) un Kravu transporta izmantotāju asociācijas (Association des Utilisateurs de Transport de Fret – AUTF) vadībā tiek īstenota sadarbība starp transporta un loģistikas uzņēmumiem, rosinot detaļu un automobiļu pārvadātājus samazināt transporta radīto ietekmi uz vidi.

Izmantojot piegādes ķēžu nodaļas ieviestos inovatīvos risinājumus, piemēram, iepakojuma eko-dizainu un samazinot nobraukto kilometru skaitu, kopš pievienošanās šim projektam 2015. gadā Renault Group ir par 15% samazinājis savu loģistikas radīto CO2 izmešu daudzumu Eiropā.

Renault Group piegādes ķēžu nodaļa arī turpmāk centīsies samazināt oglekļa dioksīda izmešu daudzumu un ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt katra automobiļa oglekļa pēdu par 30%.

Vairāk nekā 10 gadus esam strādājuši, lai rastu risinājumus, kā samazināt mūsu piegādes ķēžu ietekmi uz vidi. Mēs aizvien vairāk izmantojam multimodālus pārvadājumus, uzlabojam konteineru un kravas automobiļu piepildīšanas ātrumu, kā arī pilnveidojam mūsu iepakojuma eko-dizainu un samazinām nobraukto kilometru skaitu. Neatlaidīgais darbs ar daudzām Grupas uzņēmuma līnijām un mūsu piegādātājiem, pēc iespējas tuvāk mūsu rūpnieciskajai sistēmai, jau otro reizi pēc kārtas mums ļāvis sasniegt un pat pārsniegt mūsu CO2 izmešu daudzuma samazināšanas mērķus,” skaidro Floransa Ugeto (Florence Ughetto), ilgtspējīgās attīstības un loģistikas eksperte Renault Group piegādes ķēžu nodaļā.

Būdams nozīmīgs spēlētājs vispasaules piegādes ķēdē, Renault enerģiski un neatlaidīgi īsteno savu apņemšanos saistībā ar FRET 21 iniciatīvu. Uzņēmuma rīcība ir konkrēta un ļoti operatīva, garantējot panākumus, un tā ir saskaņota ar transporta pakalpojumu sniedzējiem, noslēdzot sadarbības līgumus,” piebilda Pjērs Lupoglazovs (Pierre Lupoglazoff), EVE (Engagements Volontaires pour l'Environnement – Brīvprātīgas saistības attiecībā uz vidi) projekta vadītājs Francijas vides un enerģijas pārvaldības aģentūrā.

Trīs galvenie paņēmieni, kā samazināt oglekļa dioksīda izmešu daudzumu:

 1. pilnveidot multimodālu pārvadājumu izmantošanu
  Piegādes ķēžu nodaļa sadarbojas ar transporta uzņēmumiem, lai palielinātu piegādes plūsmu pa dzelzceļu, piemēram, izmantojot vilcienus pārvadāšanai no Austrumeiropas uz Franciju, ir iespējams novērst 2600 tonnu CO2 izmešu rašanos;
 2. samazinot nobrauktos kilometrus uz vienu kubikmetru,
  optimizēt kravas automobiļu piekraušanas ātrumu un iepakojuma piepildīšanu – piegādes ķēžu nodaļa ir izveidojusi digitālus rīkus, kas ļauj vizualizēt kravas automobiļus 3D formātā un tādējādi palielināt piekraušanas ātrumu. Tas ļāvis novērst 12 200 tonnu CO2 izmešu rašanos. Turklāt inženieru komandas darba rezultātā tika samazināts izmantotā iepakojuma daudzums, un produkti tika sapakoti blīvāk, tādējādi optimizējot produktu skaitu vienā iepakojumā. Rezultāts – novērsta papildu 8800 tonnu CO2 izmešu rašanās;
  samazināt mēroto attālumu – uzņēmuma mērķis ir piegādātāju tīklu izveidot tuvāk ražotnēm, lai samazinātu mēroto kilometru skaitu uz katru kubikmetru. Tas, piemēram, ir izdevies Francijā, izveidojot ElectriCity, kurā piegādātāju sistēma koncentrēta netālu no šī elektroautomobiļu rūpnieciskā klastera trim ražotnēm. Šī pieeja novērsusi 6120 tonnu CO2 izmešu rašanos;

   
 3. uzlabot transporta uzņēmumu energoefektivitāti –
  piegādes ķēžu nodaļa transporta uzņēmumu tīklam piedāvā ECO2 aptauju, kas ļauj iegūt informāciju par viņu ietekmi uz vidi (vidējo patēriņu), un attiecīgi turpmākajos gados integrēt apņemšanos samazināt izmešu daudzumu. Rezultāts – CO2 izmešu samazinājums par 5700 tonnām.

Par Renault Group

Renault Group atrodas mobilitātes veidošanas un inovāciju priekšgalā. Grupu stiprina tās alianse ar Nissan un Mitsubishi Motors, kā arī tās pieredze auto elektrifikācijas jomā. Renault Group ietilpst četri zīmoli: Renault, Dacia, Alpine un Mobilize, kas saviem klientiem piedāvā ilgtspējīgus un inovatīvus mobilitātes risinājumus. 2021. gadā Renault Group pārdeva vairāk nekā 2,7 miljonus automobiļu. Grupa nodarbina gandrīz 111 000 cilvēku, kas ik dienas īsteno uzņēmuma mērķi panākt, lai mobilitāte satuvina cilvēkus. Uzņēmums vienmēr stājas pretī izaicinājumiem un ir apņēmies sasniegt savas vērienīgās transformācijas uzstādītos mērķus. Renault Group fokusējas uz jauno tehnoloģiju un pakalpojumu attīstību, kā arī uz jaunu, vēl konkurētspējīgāku un sabalansētāku elektroauto ražošanu. Atbildot uz vides problēmām, grupas mērķis ir līdz 2040. gadam panākt oglekļa neitralitāti Eiropā. https://www.renaultgroup.com/en/

Par FRET21

Viduseiropas un Austrumeiropas EVE programmas FRET21 projekta mērķis ir mudināt uzņēmumus, kas ir transporta pakalpojumu saņēmēji, labāk integrēt transporta un loģistikas ietekmi savā ilgtspējīgas attīstības stratēģijā. Katrs uzņēmums brīvprātīgi paraksta vienošanos ar Francijas vides un enerģijas pārvaldības aģentūru uz trim gadiem, nosakot savu CO2 izmešu daudzuma samazināšanas mērķi un apņemoties ieviest pasākumus, lai šo mērķi sasniegtu. https://fret21.eu/page-actualite/