2022. GADA PIRMĀ PUSGADA REZULTĀTI RENAULT GROUP UZLABO SAVAS 2022. FINANŠU GADA PROGNOZES UN PAĀTRINA SAVAS PĀRMAIŅAS / RENAULT NORDE / Jaunumi

2022. GADA PIRMĀ PUSGADA REZULTĀTI RENAULT GROUP UZLABO SAVAS 2022. FINANŠU GADA PROGNOZES UN PAĀTRINA SAVAS PĀRMAIŅAS

TIEK PAĀTRINĀTA UZ VĒRTĪBU ORIENTĒTĀS UN UZ JAUNO AUTOMOBIĻU PANĀKUMIEM BALSTĪTĀS STRATĒĢIJAS IEVIEŠANA.

2022. GADA FINANŠU PROGNOZES IR UZLABOTAS.

Rudenī Kapitāla tirgus dienā (Capital Market Day) iepazīstinās ar Renaulution stratēģijas 2. fāzi un Grupas vidējā termiņa finanšu prognozēm.

Renault Group apņēmīgi turpina savas darbības stratēģiskās pārmaiņas. Pirmā pusgada rezultāti pierāda – neraugoties uz grūtībām, kas saistītas ar darbības apturēšanu Krievijā, pusvadītāju piegādes krīzi un lielo inflāciju, Grupa turpina uzlabot savu darbības efektivitāti un sāk iegūt no jauno automobiļu panākumiem.

Renault Group ir veiksmīgi kompensējusi zaudējumus, kas radušies, pārtraucot darbību Krievijā un turpinot straujās pārmaiņas, un līdz ar to uzlabo savas 2022. gada finanšu prognozes. Rudenī Kapitāla tirgus dienā iepazīstināsim ar jaunajām vidējā termiņa finanšu prognozēm un paātrināto Renaulution stratēģijas ieviešanu. Visa mūsu enerģija ir mobilizēta, lai Renault Group pārtaptu par konkurētspējīgu, tehnoloģisku un ilgtspējīgu tirgus dalībnieku,” sacīja Luka de Meo (Luca de Meo), Renault Group izpilddirektors.

2022. gada 1. pusgada rezultāti - jauns solis Grupas pārmaiņu virzienā: ievērojami uzlabota rentabilitāte, radīta stabila brīvās naudas plūsma un nostiprināta finanšu struktūra. 

 • Neraugoties uz Grupas šī perioda pārdošanas apjoma samazināšanos visā pasaulē par 11,9% joprojām dažādu apstākļu traucētajā tirgū, Grupas ieņēmumi 21,1 miljarda eiro apmērā ir stabili, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusgadu.
 • Grupas peļņas norma ir 988 miljoni eiro (4,7% no ieņēmumiem) – par 556 miljoniem eiro vairāk un +2,6 punkti, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusi.
 • Autobūves nozares peļņas norma ir 420 miljoni eiro (2,1% no autobūves ieņēmumiem) – par 565 miljoniem eiro vairāk (+2,8 punkti), salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusgadu, neraugoties uz samazinājumu par 136 000 automobiļiem.
 • Neto peļņa no nepārtrauktās darbības ir 657 miljoni eiro – par 458 miljoniem eiro vairāk nekā 2021. gada pirmajā pusē.
 • Neto ienākumi no pārtrauktās darbības – 2,3 miljardi eiro sakarā ar bezskaidras naudas darbības pielāgošanu, kas saistīta ar 2022. gada 16. maija paziņojumu par Krievijas rūpnīcu darbības izbeigšanu.
 • Autobūves nozares darbības brīvā naudas plūsma ir +956 miljoni eiro (ieskaitot 800 miljonu eiro dividendes no Mobilize Financial Services), kas ir par 1470 miljoniem eiro lielāka nekā 2021. gada pirmajā pusē.
 • Automobiļu nozares neto parāds samazinājās par 1,2 miljardiem eiro salīdzinājumā ar 2021. gada 31. decembri, no kuriem 522 miljoni eiro bija saistīti ar rūpnīcu pārdošanu Krievijā: -426 miljoni eiro.

Jaunu automobiļu panākumi un uz vērtību orientētās stratēģijas paātrināšana

Grupas pasūtījumu apjoms Eiropā atbilst 4,1 mēneša pārdošanas apjomam. To veicināja jauno produktu veiksmīga ieviešana tirgū:

 • kopš izlaišanas reģistrēti vairāk nekā 100 000 Renault Arkana pasūtījumu – 60% E-TECH versijai un 60% mazumtirdzniecības kanālā;
 • Renault Megane E-TECH Electric iznāciens ir daudzsološs, jo jau tagad saņemti vairāk nekā 25 000 pasūtījumu, no tiem 75% ir augstākās klases versijas un 80% – ar jaudīgākajiem dzinējiem. Pirmie automobiļi Francijas pārstāvniecībās nonāca maija vidū; izlaišana citās Eiropas valstīs ir sākusies un turpināsies līdz septembrim
 • Dacia Sandero joprojām ir Eiropas mazumtirdzniecības klientiem visvairāk pārdotais automobilis;
 • 2022. gada pirmajā pusgadā saņemti vairāk nekā 30 000 Dacia Spring 100% electric pasūtījumu; šis ir Francijas mazumtirdzniecības klientiem visvairāk pārdotais elektroautomobilis;
 • Dacia Jogger arī solās būt ļoti veiksmīgs modelis, jo sešos mēnešos saņemti vairāk nekā 50 000 pasūtījumu, no tiem vairāk nekā 60% ir augstāko klašu versijas;
 • jaunā A110 klāsta panākumu dēļ Alpine pasūtījumu skaits, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusi, ir divkāršojies.
 • No jauna izlaistie modeļi (Arkana, Jogger un Megane E-TECH electric) ļāvuši palielināt kopējo produktu ietekmi uz ieņēmumiem no autobūves par +3,3 punktiem.
 • Aizvien pieaugošais E-TECH pārdošanas apjoms veido 36% no visiem reģistrētajiem Renault zīmola pasažieru automobiļiem Eiropā (salīdzinot ar 26 % 2021. gada pirmajā pusē).
 • Pieaugošā cenas ietekme uz autobūves ieņēmumiem sasniedza +7,4 punktus, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusi. Renaulution komerciālā politika ļaus saglabāt šo cenas ietekmi arī otrajā pusgadā.
 • Jaunā komerciālā politika kombinācijā ar Grupas produktivitāti samazina izejmateriālu cenas palielinājuma un izmaksu inflācijas ietekmi.

2022. finanšu gada finanšu prognozes ir uzlabotas

Renault Group uzlabo savas 2022. finanšu gada finanšu prognozes:

 • Grupas peļņas norma pārsniedz 5%, salīdzinot ar aptuveni 3% iepriekš;
 • autobūves saimnieciskās darbības brīvā naudas plūsma pārsniedz 1,5 miljardus, salīdzinot ar iepriekšējiem datiem.

Grupa apstiprina pusvadītāju piegādes krīzes ietekmi 2022. gadā, kas lēšama 300 000 automobiļu apmērā.

Rudenī, Kapitāla tirgus dienā Grupa iepazīstinās ar savām Renaulution plāna  vidējā termiņa finanšu prognozēm un stratēģiju, pozicionējot sevi kā konkurētspējīgu, tehnoloģisku un ilgtspējīgu tirgus dalībnieku.

Buloņā-Bijankūrā (Boulogne-Billancourt), 2022. gada 16. maijā Renault Group direktoru valde vienprātīgi apstiprināja priekšlikumu parakstīt līgumu par 100% Renault Group akciju Renault Russia pārdošanu Maskavas pilsētas uzņēmumam un savas 67,69% akciju paketes AVTOVAZ pārdošanu NAMI (Centrālajam automobiļu un dzinēju pētniecības un izstrādes institūtam). Turklāt šis līgums paredz iespēju noteiktos periodos turpmāko 6 gadu laikā Renault Group atpirkt savu AVTOVAZ daļu.

Šo līgumu rezultātā:

 • Renault Group 2022. gada pirmā pusgada finanšu pārskatos darbība Krievijā tika nodalīta un saskaņā ar 5. SPFS to uzskata par pārtrauktu darbību ar atpakaļejošu datumu no 2022. gada 1. janvāra.
 • Līdz ar to turpinātās darbības finanšu apkopojumā par 2022. gada pirmo pusgadu vairs netiek iekļauta rūpnieciskā darbība Krievijā, un 2021. gada apkopojums ir koriģēts saskaņā ar šo jauno darbības mērogu.
 • Pārtrauktās darbības dēļ 2022. gada pirmajā pusē radās zaudējumi -2,3 miljardu eiro apmērā, galvenokārt AVTOVAZ un Renault Russia īpašumu, rūpnīcu un iekārtu, nemateriālā īpašuma un nemateriālo vērtību, citu Grupas uzņēmumu specifisko aktīvu vērtības samazināšanās dēļ, kā arī pārdoto Krievijas uzņēmumu nodošanas rezultātā.
 • Autobūves nozares neto parāds tika samazināts par 0,5 miljardiem eiro – no -1,6 miljardiem eiro līdz -1,1 miljardam eiro 2021. gada 31. decembrī.

Grupas ieņēmumi sasniedza 21 121 miljonu eiro – par 0,3% vairāk, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusi. Aprēķinos izmantojot nemainīgu valūtas kursu, tie palielinājās par 1,1% (valūtas kursa negatīvā ietekme galvenokārt saistīta ar Turcijas liras devalvāciju).

Autobūves nozares ieņēmumi bija 19 574 miljoni eiro – par 0,3% vairāk, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusi.

Pozitīvā cenas ietekme par +7.4 punktiem atspoguļo 2020. gada trešajā ceturksnī uzsāktās komerciālās politikas nepārtrauktību, priekšroku dodot vērtībai, nevis apjomam, palielinot cenu, lai izlīdzinātu izmaksu inflāciju, kā arī optimizējot tirdzniecības atlaides.  Šī ietekme 2022. gada otrajā ceturksnī sasniedza +8,4 punktus, salīdzinot ar +5,6 punktiem pirmajā ceturksnī.

2021. gada otrajā ceturksnī izlaistā Arkana modeļa panākumi, kā arī Jogger un Megane E-TECH electric panākumi pirmajā pusgadā iezīmēja Renault zīmola atgriešanos C segmentā un radīja pozitīvu produktu kopējo ietekmi par +3,3 punktiem. 

Šīs divas ietekmes radīja iespēju kompensēt apjoma zaudēšanu par -5,2 punktiem, kas galvenokārt skaidrojama ar Eiropas autobūves tirgus aktivitātes krišanos saistībā ar pusvadītāju deficītu. 

Pārdošanas partneriem ietekme ir negatīva (-1,8 punkti), galvenokārt saistīta ar dīzeļdzinēju un automobiļu ražošanas apjoma samazināšanās dēļ partneru pusē (2021. gada nogalē beidzās līgumi par Master ar Opel un par Traffic ar Fiat).

“Pārējā” ietekme -2,1 punkta apmērā saistīta ar mazumtirdzniecības tīkla Renault Retail Group (RRG) pārdošanas apjoma samazināšanos pēc filiāļu pārdošanas, ko daļēji izlīdzināja pēcpārdošanas pakalpojumu rezultāti.

Grupai reģistrēta pozitīva peļņas norma 988 miljonu eiro apmērā (4,7% no ieņēmumiem), salīdzinot ar 432 miljoniem eiro 2021. gada pirmajā pusē (+2,6 punkti).

Autobūves nozares peļņas norma pieauga par 565 miljoniem eiro – līdz 420 miljoniem eiro (2,1% no autobūves ieņēmumiem, jeb +2,8 punkti, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusi).

Pozitīvā kombinācijas / cenas / papildināšanas ietekme +1548 miljonu eiro apmērā norāda uz komerciālās politikas, kas vērsta uz vērtību, nevis apjomu, panākumiem. Šī politika ar uzviju izlīdzina negatīvo apjoma ietekmi
 -270 miljonu eiro apmērā un izmaksu palielināšanos (izejmateriāli, iepirkumi, garantijas, ražošanas un loģistikas izmaksas), -647 miljonu eiro apmērā. Tā galvenokārt skaidrojama ar izejmateriālu cenu straujo pieaugumu (-797 miljoni eiro), ko daļēji izlīdzina iepirkumu efektivitāte (+167 miljoni eiro).

Mobilize Financial Services (iepriekš RCI Bank and Services) nodrošinātā pārdošanas finansēšana sniedza ieguldījumu, veidojot Grupas peļņas normu līdz 582 miljoniem eiro, kas, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusi, ir samazinājusies par 11 miljoniem eiro, galvenokārt riska pakāpes normalizēšanās un vidējus ienākumus nesošo aktīvu (43,7 miljardi eiro) samazināšanās saskaņā ar Grupas stratēģiju optimizēt automobiļu krājumus tīklā.

Mazumtirdzniecībā reģistrēts finansējuma pieaugums jaunu automobiļu iegādei par 2,3%. Vidējās summas pieaugums par 14,8%, kas piešķirts jauniem līgumiem, izlīdzina jaunu finansēšanas līgumu skaita samazināšanos par 10,9%, kas saistīta ar Grupas reģistrēto automobiļu skaita samazināšanos.

2022. gada pirmajā pusē Mobilize Financial Services veiksmīgi noslēdza savu pirmo ekoloģisko obligāciju izlaišanu 500 miljonu eiro vērtībā ar 5 gadu termiņu.  Šī izlaiduma peļņa tiks izmantota, lai finansētu elektroautomobiļus un uzlādēšanas infrastruktūru. Šis izlaidums tika iekasēts jūlija sākumā, tādēļ nav iekļauts finanšu saistībās uz 2022. gada 30. jūniju.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi bija negatīvi -49 miljoni eiro (salīdzinot ar -70 miljoniem eiro 2021. gada pirmajā pusgadā), un tas ir skaidrojams ar līdzekļu novirzīšanu restrukturizācijai (-134 miljonu eiro) un aktīvu pārdošanu (+56 miljoni eiro), kas galvenokārt saistīta ar vairāku Renault Group tirdzniecības meitasuzņēmumu un RRG filiāļu pārdošanu.

Ņemot vērā citus pamatdarbības ienākumus un izdevumus, Grupas pamatdarbības ienākumi bija 939 miljoni eiro pretstatā 362 miljoniem eiro 2021. gada pirmajā pusgadā.

Neto finanšu ieņēmumi un izdevumi veidoja -236 miljonus eiro, salīdzinot ar -138 miljoniem eiro 2021. gada pirmajā pusgadā. Rādītāju pasliktināšanās skaidrojama ar ievērojamo inflāciju Argentīnā, parāda izmaksas saglabājas stabilas.

Saistīto uzņēmumu ieguldījums veidoja 214 miljonus eiro, kas ir par 54 miljoniem vairāk nekā 2021. gada pirmajā pusgadā.  Tajā ietverti 325 miljoni eiro saistībā ar Nissan ieguldījumu, kas ar uzviju izlīdzina 111 miljonu eiro negatīvo ieguldījumu no pārējiem partneriem, tas saistīts ar Renault Nissan Bank akciju vērtības krišanos Krievijā.

Pārskata perioda un atlikto nodokļu apmērs veidoja -260 miljonus eiro, salīdzinot ar -185 miljoniem eiro 2021. gada pirmajā pusē, kas saistīts ar peļņas pieaugumu.  Neto peļņa no turpinātās darbības bija 657 miljoni eiro – par 458 miljoniem eiro vairāk nekā 2021. gada pirmajā pusgadā. Neto peļņa no pārtrauktās darbības bija -2,3 miljardi eiro, sakarā ar bezskaidrās naudas korekciju, kas saistīta ar rūpnieciskās darbības apturēšanu Krievijā.

Līdz ar to neto ieņēmumi bija -1666 miljoni eiro, un neto ieņēmumi no Grupas akcijām bija -1357 miljoni eiro (-4,98 eiro par vienu akciju).

Autobūves nozares saimnieciskās darbības naudas plūsma, neieskaitot restrukturizācijas izdevumus, ietvēra 800 miljonus eiro Mobilize Financial Services dividendēs un sasniedza 2,6 miljardus, kas ir par 0,9 miljardiem vairāk, nekā 2021. gada pirmajā pusgadā. Šajā naudas plūsmā ietverti materiālie un nemateriālie ieguldījumi pirms aktīvu pārdošanas 1,2 miljardu eiro apmērā (1,1 miljards eiro, atskaitot pārdošanu).

Neierēķinot ietekmi no aktīvu pārdošanas, Grupas neto kapitālizdevumi un pētniecības un izstrādes likme veidoja 8,0% no ieņēmumiem (2021. gada pirmajā pusē likme bija 9,1%). Ierēķinot aktīvu pārdošanu, tās apmērs bija 7,5%.

Autobūves nozares saimnieciskās darbības brīvās naudas plūsma bija pozitīva (+956 miljoni eiro), ierēķinot -278 miljonus eiro restrukturizācijas izdevumiem un negatīvās izmaiņas darba kapitāla prasībā -275 miljonu eiro apmērā.

Autobūves nozares neto parāds 2022. gada 30. jūnijā sasniedza -426 miljonus eiro, salīdzinot ar -1,6 miljardiem eiro 2021. gada 31. decembrī (-1,1 miljards eiro koriģēts saistībā ar AVTOVAZ un Renault Russia darbību), samazinoties par 1,2 miljardiem eiro.

2022. gada pirmajā pusē Renault Group veica pirmstermiņa atmaksu 1 miljarda eiro apmērā par aizņēmumu no bankas kopējā fonda, kura galvotājs bija Francijas valsts (PGE), un otrajā pusgadā saņems kompensāciju 1 miljarda eiro apmērā par obligāto ikgadējo atmaksu. Kā ziņots, kopējais aizņēmums tiks atmaksāts, vēlākais, 2023. gada beigās.

Shelf Registration programmas ietvaros Renault SA 2022. gada 24. jūnijā Japānas tirgū izlaida obligācijas 80,7 miljardu jenu (561 miljons eiro) vērtībā ar 3,5% likmi un 3 gadu termiņu. Šis izlaidums tika iekasēts 2022. gada 1. jūlijā, tādēļ nav iekļauts finanšu saistībās uz 2022. gada 30. jūniju.

2022. gada 30. jūnijā jaunu automobiļu kopējie krājumi (ieskaitot neatkarīgo izplatītāju tīklu) bija 348 000 automobiļi, salīdzinājumam – 2021. gada jūnija beigās tas bija 427 000 automobiļu (ieskaitot apmēram 12 000 automobiļus Krievijā) – tas atbilst 60 dienu pārdošanas apjomam.

Prognozes un stratēģija

Renault Group uzlabo savas 2022. finanšu gada finanšu prognozes:

 • Grupas peļņas norma virs 5%, salīdzinot ar apmēram 3% iepriekš;
 • autobūves nozares darbības brīvās naudas plūsma pārsniedz 1,5 miljardus eiro, salīdzinot ar pozitīvu rādītāju iepriekš;
 • Grupa apstiprina pusvadītāju piegādes krīzes ietekmi 2022. gadā, kas lēšama 300 000 automobiļu apmērā.

Rudenī Kapitāla tirgus dienā Renault Group iepazīstinās ar savām Renaulution plāna vidējā termiņa finanšu prognozēm un savu stratēģiju, pozicionējot sevi kā konkurētspējīgu, tehnoloģisku un ilgtspējīgu tirgus dalībnieku.

Renault Group konsolidētie rezultāti

Miljonos EIRO 2021.gada pirmais pusgads 2022.gada pirmais pusgads Izmaiņas
Grupas ieņēmumi 21 057 21 121 +0,3%

Peļņas norma

% no ieņēmumiem

432

2,1%

988

4,7%

+556

+2,6p

Citi saimnieciskās darbības ienākumi un izdevumi -70 -49 +21
Saimnieciskās darbības ienākumi 362 939 +577
Neto finanšu ienākumi un izdevumi -138 -236 -98
Saistīto uzņēmumu ieguldījums 160 214 +54
tostarp Nissan  100 325 +225
Pārskata perioda un atliktie nodokļi -185 -260 -75
Neto ienākumi 368 -1666 -2034
tostarp turpinātās darbības 199 657 +458
tostarp pārtrauktās darbības 169 -2323 -2492
Neto ieņēmumi, Grupas akcijas 354 -1357 -1711
Autobūves nozares saimnieciskās darbības brīvās naudas plūsma -514 956 +1470

AVTOVAZ  un Renault Russia darbības korekcijas 2021. gadā

Miljonos EIRO

2021.gada pirmā puse 

publicēts

2021.gada pirmā puse

koriģēts

Izmaiņas

2021.gada finanšu gads

publicēts

2021.gada finanšu gads

koriģēts

Izmaiņas
Grupas ieņēmumi 23 357  21 057 -2300 46 213 41 659 -4554

Peļņas norma

% no ieņēmumiem

654

2,8%

432

2,1%

-222

0,7p.

1663

3,6%

1153

2,8%

-510

-0,8p

Citi saimnieciskās darbības ienākumi un izdevumi -83 -70 +13 -265 -253 +12
Saimnieciskās darbības ienākumi  571 362 -209 1398 900 -498
Neto finanšu ienākumi un izdevumi -163 -138 +25 -350 -295 +55
Saistīto uzņēmumu ieguldījums 160 160 515 515
Pārskata perioda un atliktie nodokļi -200 -185 +15 -596 -571 +25

Neto ienākumi

tostarp turpinātās darbības

tostarp pārtrauktās darbības

368

368

-

368

199

169

-

-169

+169

967

967

967

549

418

-

-418

+418

Autobūves nozares saimnieciskās darbības brīvās naudas plūsma -70 -514 -444 1272 889 -383
Autobūves nozares neto parāds

-1622

31.12.2021.

-1100

31.12.2021.

+522

31.12.2021.

Papildu informācija

Renault Group 2022. gada 30. jūnija saīsinātos pusgada konsolidētos finanšu pārskatus Direktoru padome izskatīja 2022. gada 28. jūlijā.

Grupas apstiprinātie revidenti veica šo finanšu paziņojumu saīsināto revīziju; drīzumā tiks izdots viņu pārskats.

Finanšu pārskats ar pilnu 2022. gada pirmā pusgada finanšu rezultātu analīzi ir pieejams www.renaultgroup.com sadaļā "Finance" (Finanses).

Konference par 2022. gada pirmā pusgada finanšu rezultātiem

Saite uz konferences ierakstu pieejama vietnē events.renaultgroup.com/en/

Par Renault Group

Renault Group atrodas mobilitātes veidošanas un inovāciju priekšgalā. Grupu stiprina tās alianse ar Nissan un Mitsubishi Motors, kā arī tās pieredze auto elektrifikācijas jomā. Renault Group ietilpst četri zīmoli: Renault, Dacia, Alpine un Mobilize, kas saviem klientiem piedāvā ilgtspējīgus un inovatīvus mobilitātes risinājumus. 2021. gadā Renault Group pārdeva vairāk nekā 2,7 miljonus automobiļu. Grupa nodarbina gandrīz 111 000 cilvēku, kas ik dienas īsteno uzņēmuma mērķi panākt, lai mobilitāte satuvina cilvēkus. Uzņēmums vienmēr stājas pretī izaicinājumiem un ir apņēmies sasniegt savas vērienīgās transformācijas uzstādītos mērķus. Renault Group fokusējas uz jauno tehnoloģiju un pakalpojumu attīstību, kā arī uz jaunu, vēl konkurētspējīgāku un sabalansētāku elektroauto ražošanu. Atbildot uz vides problēmām, grupas mērķis ir līdz 2040. gadam panākt oglekļa neitralitāti Eiropā. https://www.renaultgroup.com/en/