IETEKME UZ VIDI – MÉGANE E-TECH ELECTRIC PAVER CEĻU / RENAULT NORDE / Jaunumi

IETEKME UZ VIDI – MÉGANE E-TECH ELECTRIC PAVER CEĻU

ŠIS RENAULT "JAUNĀ VIĻŅA" AUTOMOBILIS IR ATBILDE MODERNO LAIKU LIELĀKAJIEM IZAICIENĀJUMIEM.  

 Jaunais Megane E-TECH Electric ir gan inovatīvs, gan videi draudzīgs, turklāt tas atspoguļo renault apņemšanos aktīvi iesaistīties ekoloģiskajās pārmaiņās un palīdz renault group sasniegt nosprausto mērķi – līdz 2040. gadam panākt oglekļa neitralitāti eiropā. Kventins, materiālu inženierijas vides aizsardzības speciālists stāsta par “zaļo” auto, kuru viņš palīdzēja radīt.

Automobiļu dizains ir Kventina aicinājums. Kventins, izmantojot savu pieredzi darbā ar materiāliem, atrod veidus, kā tikt galā ar tām sociālajām un vides aizsardzības problēmām, kas veido un ietekmē mūsu ikdienu gan pašlaik, gan arī nākotnē. Kventins, Renault materiālu inženierijas vides aizsardzības speciālists, bija savā elementā, kad strādāja pie jaunā Mégane E-Tech electric – modeļa, kurš ir paraugs tam, kā uzņēmuma stratēģija pašlaik vairāk nekā jebkad praktiski risina vides problēmas. Dizaina pieeja izmantot atkārtoti pārstrādātus materiālus automobiļu ražošanai, kas aizsākās pirms 30 gadiem, tikai tagad  īsti sāk uzņemt apgriezienus, pārejot jaunā dimensijā. Tiek veidotas un pārveidotas piegādes un ražošanas ekosistēmas, lai tās vēl vairāk iekļautu aprites ekonomikā, tādējādi samazinot automobiļa oglekļa pēdas nospiedumu krietni pirms tā nonākšanas uz ceļa. Vietējās izejvielas, atbildīgi piegādātāji, atkārtoti pārstrādāti materiāli – tas paver ceļu uz jaunu ilgtspējīgas mobilitātes nākotni.

Jau no paša sākuma jaunais Mégane E-Tech electric tika izstrādāts, domājot par aprites ekonomiku. Šis elektroauto modelis ir samontēts Francijā, Duē (Douai) rūpnīcā un atspoguļo Renault Group apņemšanos saglabāt primāros izejmateriālu resursus, izmantot vietējos ražojumus un padziļināti sadarboties gan ar iepriekšējā posma, gan pakārtotajiem piegādātājiem un atkārtotās pārstrādes uzņēmumiem.”Kventins, materiālu inženierijas vides aizsardzības speciālists.

ATBILDĪGA RAŽOŠANA

Jaunais Mégane E-Tech electric tiek montēts Francijas ziemeļos. Katru dienu Duē ražotnē, kas atrodas ElectriCity tehnoloģiju centrā, uz ražošanas līnijām nonāk simtiem automašīnu. Balstoties uz piegādes ķēdēm, kuras ir pēc iespējas īsākas, un izmantojot pēc iespējas vairāk atkārtoti pārstrādātu materiālu, šajā modelī īstenotas atbildīgas ražošanas pamatvērtības. 70 % no automobiļa kopējās masas iegūti Eiropā.

Pilnīgi viss izstrādāts tā, lai optimāli izmantotu resursus. Piemēram, vairākām virsbūves daļām ir izmantots alumīnijs. Šis vieglais materiāls palīdz samazināt kopējo masu, tādējādi palielinot automobiļa sniedzamību. Tomēr tas nozīmē arī to, ka piegādes ķēdi iespējams vēl vairāk optimizēt; pēc izmantošanas daļu no atlikušajiem materiāliem var atkal iekļaut ražošanas procesā. Kā? Štancējot metāla loksnes, tiek izgrieztas atsevišķas alumīnija detaļas. Tā vietā, lai izmestu atgriezumus, tos nosūta atpakaļ piegādātājam. Pēc sašķirošanas, sapresēšanas un pārvalcēšanas tos atkal nosūta uz rūpnīcu, lai štancētu jaunas detaļas. Šāda veida īsceļu atkārtotā izmantošana palīdz mazināt ražošanas procesā radīto oglekļa dioksīda ietekmi un nodrošināt pietiekamus materiālu krājumus.

Alumīnija atgriezumi veido apmēram 40 % no detaļu štancēšanai izmantotā apjoma. Tā kā tie 100 % tiek atkārtoti pārstrādāti, mēs ieviešam aprites ekonomiku, vienlaikus nezaudējot materiāla kvalitāti. Mēs īstenojam pilna cikla sistēmu, kas ir draudzīga videi un arī ekonomiski pamatota!” Fabriss, Renault Group otrreizējās pārstrādes eksperts.

ATKĀRTOTI PĀRSTRĀDĀTI MATERIĀLI GODA VIETĀ – AUTO SALONĀ

Automobiļa salonā daudzas detaļas, piemēram, instrumentu panelis, centrālā konsole, galvas balsti un paklāji ir izgatavoti, izmantojot atkārtoti pārstrādātus materiālus. Katrā automobilī ir ne mazāk par 28 kilogramiem atkārtoti pārstrādātas plastmasas. Tas vēl vairāk palīdz uzņēmumam sasniegt savus mērķus – samazināt oglekļa dioksīda ietekmi. Renault Group mērķis ir līdz 2030. gadam panākt, ka Grupas automobiļos tiek izmantoti 33 % otrreizēji pārstrādātu materiālu.

Mans uzdevums ir noteikt, kuriem materiāliem ir mazākais iespējamais oglekļa nospiedums, un paplašināt atkārtoti pārstrādāto materiālu klāstu. Jaunajā Mégane E-Tech electric, salīdzinot ar Renault ZOE, ir par 20 % vairāk atkārtoti pārstrādātas plastmasas.” Kventins, materiālu inženierijas vides aizsardzības speciālists.

VAIRĀK NEKĀ 90 % VAR PĀRSTRĀDĀT ATKĀRTOTI

Jaunā Mégane E-Tech electric palielina vides aizsardzības ambīcijas, paverot ceļu jauniem, daudzsološiem projektiem, piemēram, tādiem, kas saistīti ar akumulatoru izgatavošanā izmantoto materiālu un metālu atkārtotu pārstrādi. Šīs atkārtoti pārstrādātās daļas kādu dienu izmantos, lai Gigafactory rūpnīcā, kuru Duē atklās 2024. gadā, ražotu jaunus akumulatorus.

Kopumā jaunais Mégane E-Tech electric ir 90 % atkārtoti pārstrādājams.* Tas iezīmē jaunas ēras sākumu, kurā ir vairāk apņemšanos un lielāka atbildība – tā ir privilēģija Kventinam, kura darbs nu saskanēs ar viņa paša ideāliem.

*Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK par transportlīdzekļu otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību.

PAR RENAULT

Renault – vēsturisks mobilitātes zīmols un elektrisko transportlīdzekļu līderis Eiropā – vienmēr ir izstrādājis inovatīvus automobiļus. Ar stratēģisko plānu “Renaulution” Renault ir uzsācis vērienīgu, jaunu vērtību radošu transformāciju, virzoties uz konkurētspējīgāku, līdzsvarotāku un elektrificētāku automobiļu klāstu. Tā mērķis ir iemiesot mūsdienīgumu un inovatīvas tehnoloģijas enerģijas mobilitātes pakalpojumu jomā automobiļu nozarē un arī ārpus tās.